DS Baby klub Žatec

Název projektu: Zařízení péče o děti při RC Sedmikráska
Registrační číslo: CZ. 03.1.51/0.0/0.0/17_073/00008447
Doba realizace projektu: 1.3.2018 – 29.2.2020
Výše dotace: 3 120 534,00 Kč

Evropská Unie - Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost
Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_17_73 s názvem „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Žatec.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve města Žatec a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Facebooková stránka Baby klub Sedmikráska Žatec

Dokumenty

Ceník Baby klubu

1. Předpis školného:

Celodenní – 7.00 – 16:00 hod.Každý den – 21 dnů / měsíc1600,- Kč

2. Předpis stravného:

Svačina dopolední10,- Kč
Oběd28,- Kč
Svačina odpolední10,- Kč

* Po celý den mají děti k dispozici pití (voda, čaj, šťáva aj.)

3. Úhrada platby:
a/ PŘEVODEM NA ÚČET SEDMIKRÁSKY ŽATEC
b/ Platba školného I STRAVNÉHO musí být uhrazena nejpozději do 20.dne předcházejícího měsíce

4. Ostatní
a/ Platba za školné je považována za paušální a nebude prováděno vyúčtování