DS Baby klub Žatec

Evropská Unie - Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Dětská skupina Sedmikráska v Žatci 2
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015792
Doba realizace projektu: 1. 3. 2020 až 28. 2. 2022
Výše dotace: 3 120 534,00 Kč

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_101 s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Žatec a jejího okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Žatci a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 15 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Facebooková stránka Baby klub Sedmikráska Žatec

Dokumenty

Ceník Baby klubu

1. Předpis školného:

Celodenní – 6.30 – 16:00 hod.Každý den – 21 dnů / měsíc1600,- Kč

2. Předpis stravného:

Svačina dopolední13,- Kč
Oběd32,- Kč
Svačina odpolední13,- Kč

* Po celý den mají děti k dispozici pití (voda, čaj, šťáva aj.)

3. Úhrada platby:
a/ PŘEVODEM NA ÚČET SEDMIKRÁSKY ŽATEC
b/ Platba školného I STRAVNÉHO musí být uhrazena nejpozději do 20.dne předcházejícího měsíce

4. Ostatní
a/ Platba za školné je považována za paušální a nebude prováděno vyúčtování