Dětská skupina Sedmikráska Louny

Evropská Unie - Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Dětská skupina Sedmikráska

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017298

Doba realizace projektu:  1. 6. 2022 až 30. 9. 2023

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_22_141 s názvem „Vytvoření kapacit nových dětských skupin v ČR mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Louny a jejího okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Lounech a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na vybudování a provoz dětské skupiny o kapacitě 24 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Dokumenty

Ceník Dětské skupiny Sedmikráska Louny

Ceník platný od 1.9.2022

1. Předpis školného:

Dítě do 3 let2900,- Kč
Dítě starší 3 let3900,- Kč

2. Předpis stravného:

Svačina dopolední13,- Kč
Oběd32,- Kč
Svačina odpolední13,- Kč

* Po celý den mají děti k dispozici pití (voda, čaj, šťáva aj.)

3. Úhrada platby:
a/ PŘEVODEM NA ÚČET SEDMIKRÁSKY ŽATEC
b/ Platba školného I STRAVNÉHO musí být uhrazena nejpozději do 20.dne předcházejícího měsíce

4. Ostatní
a/ Platba za školné je považována za paušální a nebude prováděno vyúčtování