DS Jitřenka

Název projektu: Dětská skupina Sedmikráska 2020-2022
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016558
Doba realizace projektu: 1.9.2020 – 28.2.2022
Výše dotace: 2 724 030,00 Kč

Evropská Unie - Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě Chomutov a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Dotace je poskytnuta na vybudování a provoz zařízení péče o děti o kapacitě 15 míst.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Dokumenty

Ceník DS Jitřenka

1. Předpis školného:

Celodenní – 7.00 – 16:00 hod.Každý den – 21 dnů / měsíc1600,- Kč

2. Předpis stravného:

Svačina dopolední13,- Kč
Oběd32,- Kč
Svačina odpolední13,- Kč

* Po celý den mají děti k dispozici pití (voda, čaj, šťáva aj.)

3. Úhrada platby:
a/ PŘEVODEM NA ÚČET SEDMIKRÁSKY ŽATEC
b/ Platba školného I STRAVNÉHO musí být uhrazena nejpozději do 20.dne předcházejícího měsíce

4. Ostatní
a/ Platba za školné je považována za paušální a nebude prováděno vyúčtování
b/ Rodič si před nástupem zvolí variantu docház ky dítěte a nahlásí jí vedoucí Baby klubu