DS Jitřenka

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě Chomutov a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Naše DS nabízí péči pro děti od 1 – 6 let ve skupince max.15 dětí o které pečují 3 pečující osoby. DS se nachází v Jiráskově ulici v blízkosti Bezručova údolí. Před naší DS je dětské hřiště, které můžeme využívat. Snažíme se s dětmi podnikat aktivity nad rámec plánů DS, vyrážíme na výlety, navštěvujeme DDM, jezdíme s dětmi na školičku v přírodě.
V naší DS máme prostor podporovat individualitu dítěte, která je při jeho rozvoji velmi důležitá.

Spokojené dítě v našem městě je náš hlavní cíl. 

Dokumenty