Dokumenty Sedmikrásky

Provozní řád Sedmikrásky Žatec z.s.

PROVOZNÍ  ŘÁD MATEŘSKÉHO CENTRA SEDMIKRÁSKA

 1. Každý návštěvník se zapíše do knihy celým jménem a příjmením a zaplatí službě vstupné v hodnotě 55,-/ rodina za rodinu. Vstupné platí na celý den, pokud návštěvník MC opustí, musí hradit vstupné při příchodu, i když je to v ten samý den. Děti mohou do MC pouze v doprovodu dospělé osoby.
 2. V celém areálu MC je přísně zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky.
 3. Vstup do prostor MC je možný pouze v přezůvkách, ponožkách či s návleky.
 4. Své svršky a obuv odkládejte na věšáky a do botníku. Nenechávejte věci ležet na zemi.
 5. V prostorách MC platí zákaz používání nočníků. Pro děti, které již nemají pleny, je určeno wc sedátko s vestavěnou redukcí.
 6. V prostorách wc je určené přebalovací místo, které je vybaveno přebalovacím pultem a košem na pleny.
 7. Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození MC nepřebírá zodpovědnost za vzniklou škodu.
 8. Do MC mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhající infekční chorobou včetně rýmy, průjmu apod. Maminky, nevoďte do centra ani děti s podezřením na začínající nemoc! Trpí-li Vaše dítě alergickou rýmou nebo kašlem, noste sebou lékařské potvrzení z alergologie
 9. Do MC mají zákaz vstupu děti či rodiče ve špinavém či páchnoucím ošacení.
 10. Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese vždy doprovod dítěte a to po celou dobu pobytu v MC.
 11. Do hracího prostoru, vymezeného kobercem, je přísně zakázáno nosit jídlo a pití – platí pro dět i rodiče.
 12. Každý rodič krmí pouze své dítě a po svém dítěti také jídlo uklidí. Nenechávejte jídlo a pití na nízkých stolech a parapetech. Každý rodič také dbá o čistotu rukou svého dítěte.
 13. Do kuchyňky má přístup pouze asistent MC. Pokud budete potřebovat připravit jídlo či pití, uložit věci do lednice apod. obraťte se prosím na službu.
 14. Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky. Dbejte na to, aby se děti k vybavení centra chovaly šetrně.
 15. Buďte tolerantní k „vzájemnému poznávání dětí.“ Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému neublížilo.
 16. Návštěvníci centra jsou povinni respektovat připomínky či nařízení asistenta MC, který nese zodpovědnost za provoz MC. S případnými problémy či komplikacemi se rovněž obracejte na tuto osobu.

Děkujeme za dodržování těchto pravidel a přejeme příjemný pobyt v našem MATEŘSKÉM CENTRU SEDMIKRÁSKA

Ceník vstupného do Mateřského centra

CENÍK VSTUPNÉHO DO MATEŘSKÉHO CENTRA SEDMIKRÁSKA

Cena je 55,- Kč / rodina – vstupné platí na celý den, pokud uživatel opustí Sedmikrásku při opakovaném příchodu v ten samý den platí opět vstupné 55,- Kč / rodina.

Výroční zprávy Sedmikrásky (všechny soubory jsou uloženy ve formátu *.pdf)