PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ POBYT

Základní údaje o dítěti vždy vyplňuje zákonný zástupce dítěte.

Informace o zákonných zástupcích dítěte.

V případě jakékoliv změny prosím neprodleně informujte pořadatele tábora!

Přihlášku si můžete rovněž vytisknout a předat nám ji osobně. (Formulář k tisku ve formátu pdf naleznete zde.)