DS Školička Na Náměstí

Název projektu: Vybudování dětské skupiny Sedmikráska
Registrační číslo: 03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006846
Doba realizace projektu: 1.3.2017 do 31.8.2019
Výše dotace: 3 757 644,-

Evropská Unie - Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_35 s názvem „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“.
Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Žatec.
Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve města Žatec a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Dokumenty

Ceník Školičky

1. Předpis školného:

Celodenní – 7.00 – 16:00 hod. Každý den – 21 dnů / měsíc 1300,- Kč

2. Předpis stravného:

Svačina dopolední 7,- Kč
Oběd 28,- Kč
Svačina odpolední 7,- Kč

* Po celý den mají děti k dispozici pití (voda, čaj, šťáva aj.)

3. Úhrada platby:
a/ PŘEVODEM NA ÚČET SEDMIKRÁSKY ŽATEC
b/ Platba školného I STRAVNÉHO musí být uhrazena nejpozději do 20.dne předcházejícího měsíce

4. Ostatní
a/ Platba za školné je považována za paušální a nebude prováděno vyúčtování