Školička Žatec

Sedmikráska - Školička ŽatecHlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě Žatec a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Naše DS nabízí péči pro děti od 1 – 6 let ve skupince max. 15 dětí, o které pečují 3 pečující osoby. Školička se nachází v areálu střední zemědělské školy, kde provozujeme obě dětské skupiny v Žatci. K DS patří i přilehlé dětské hřiště, které je v našem vlastnictví a děti ho mohou využívat po celý den a rok.
Máme zde dětské herní prvky, altán a mlhoviště. Pořádáme zde venkovní akce pro rodiče s dětmi. Po celý rok pořádáme aktivity mimo plány naší DS, jsou to např. jóga pro děti, pohybové aktivity ve velké tělocvičně, práce na zahradě, navštěvujeme městskou knihovnu, kulturní akce, navštěvujeme farmy v okolí, jezdíme na výlety i na školičku v přírodě. V naší DS máme prostor podporovat individualitu dítěte, která je při jeho rozvoji velmi důležitá.

Spokojené dítě v našem městě je náš hlavní cíl. 

Dokumenty

Ceník Školičky

Ceník platný od 1.9.2022

1. Předpis školného:

Dítě 1 – 3 roky2500,- Kč
Dítě 3 – 6 let3900,- Kč

2. Předpis stravného:

Svačina dopolední13,- Kč
Oběd32,- Kč
Svačina odpolední13,- Kč

* Po celý den mají děti k dispozici pití (voda, čaj, šťáva aj.)

3. Úhrada platby:
a/ PŘEVODEM NA ÚČET SEDMIKRÁSKY ŽATEC
b/ Platba školného I STRAVNÉHO musí být uhrazena nejpozději do 20.dne předcházejícího měsíce

4. Ostatní
a/ Platba za školné je považována za paušální a nebude prováděno vyúčtování